Mer miljøvennlig vannkraft til Nedre Buskerud

03.12.09

Pressemelding 15/09

Embretsfoss kraftstasjon i Modum kommune skal utvides. Investeringer på 730 millioner kroner vil øke strømproduksjon med 120 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til 6.000 husstander og vil være et bidrag til å redusere klimagassutslippene fra fossile kraftverk i utlandet.

EB og E-CO i Oslo har i felleskap vedtatt utvidelsen av Embretsfoss kraftstasjon. Selskapene skal investere ca. 730 millioner kroner i det nye kraftverket. Det nye kraftverket Embretsfoss IV vil sammen med Embretsfoss III produsere i alt 330 GWh i året.

Kraftverkene vil være eid av et eget selskap, Embretsfosskraftverkene DA.

EB og E-CO vil hver eie 50 prosent i selskapet. Utbyggingen starter etter planen medio første kvartal 2010 og det vil ta ca 3,5 år å ferdigstille anlegget.

Positivt med samarbeid
Da E-CO Vannkraft i juni solgte sin eierandel på 30 prosent i EB Kraftproduksjon til EB, inngikk det i salgsavtalen en opsjon som ga E-CO en rett til å kjøpe inntil 50 prosent i kraftverkene i Embretsfoss. E-CO har besluttet å benytte seg av denne opsjonen.

- Salget av E-COs eierposisjon i EB Kraftproduksjon var motivert ut fra et ønske om å vokse i posisjoner med kontroll over kraftproduksjonen fremfor i indirekte eierposter. E-COs inntreden i Embretsfosskraftverkene DA er en konsekvens av denne strategien, sier administrerende direktør Odd Øygarden i E-CO Vannkraft.

- Av finansielle og kompetansemessige grunner er det positivt for EB å samarbeide med E-CO om utvidelsen av Embretsfoss kraftstasjon, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i EB.

Forurensning på den gamle industritomten er fjernet og området blir forskjønnet og åpnet opp for publikum.

Embretsfoss I var det opprinnelige kraftverket som ble bygget i 1916 og tatt ut av drift og revet i 1954. I 1921 satte Union (senere Norske Skog) i drift Embretsfoss II med tre turbiner - til sammen ca 9 MW. Embretsfoss III ble satt i drift i 1954 med en turbin på ca 18 MW. Produksjonsvannet for Embretsfosskraftverkene kommer fra Tyrifjorden og Krøderen. Embretsfoss II er i dårlig stand og det er behov for en betydelig reinvestering. I den sammenheng er det planlagt et helt nytt kraftverk - Embretsfoss IV med en installert effekt på ca 50 MW.

Kontaktpersoner:Pål Skjæggestad

Konsernsjef EB

31 01 30 03 /
900 33 690

Odd Øygarden

Administrerende direktør, E-CO Vannkraft

24 11 65 10 /
920 14 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt,
E-CO Energi

24 11 69 20 /
916 08 196


EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett, fiberbredbånd og fjernvarme), Entreprenør og Tjenester (strøm og fiberbredbånd).  EB har 375 ansatte og hadde en omsetning i 2008 på 1,4 milliarder kroner
E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA og Norsk Grønnkraft.