E-CO-stipendet til nanoteknologisk solselskap

07.10.09

Pressemelding 12/09

E-CO Energi og Bellonas stipend Ren energi for 2009 tildeles selskapet Vonano AS for utvikling av lavkost solceller basert på nanoteknologi. Teknologien går ut på å utvikle en ny type tynnfilm solceller på fleksible substrater. Stipendet ble i dag delt ut under fornybarkonferansen NEREC på Lillestrøm.

Stipendvinner Thang van Vo sammen med adm. direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid (t.v.) og nestleder i Bellona, Marius Holm (t.h.). Flere bilder under artikkelen. Foto: E-CO/Per Storm-Mathisen

Løsningen har potensial til å redusere kostnader og gi økt ytelse for solcelleindustrien. Bruken av fleksible substrater som erstatning for glass fører til lavere innkjøpspris og reduserte produksjonskostnader. Teknologien vil tilføre solcellene bedre egenskaper, som økt ytelse og økt levetid. Bruken av Vonanos egenutviklede fleksible substrater innebærer at teknologien er resirkulerbar.

 

Teknologien vil muliggjøre nye energibesparende produksjonsprosesser, som vil kunne redusere solcellenes produksjonskostnader dramatisk. Bruksområdet for solcellene er stort, og i første rekke vil produktet benyttes i bygningsintegrerte systemer, som på tak og fasader.

 

Store kostnader er i dag antakelig den største barrieren for utstrakt bruk av solenergi. Dersom man finner en måte å redusere kostnadene, øke ytelsen og dessuten forenkle produksjonsprosessen, har det et betydelig forretningsmessig og ikke minst energimessig potensial. Kanskje vi ser et kimen til et nytt norsk soleventyr i Vonano, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

 

- Det er også gledelig å se at vinnersøknaden har et godt miljøperspektiv og har tenkt livssykluskostnader i utviklingen av teknologien, sier Rimmereid.

 

Stipendmidlene skal benyttes til å utvikle en prototype som vil brukes til å demonstrere teknologien for potensielle samarbeidsarbeidspartnere og investorer.

 

Bellona har store forventninger til at sol- og vindenergi kan konkurrere ut fossil energi om få tiår.

 

– For å få til dette trenger vi politikere som tør å satse på virkemidler, investorer som tør å satse penger på dette, og ikke minst gründere som vil satse. Derfor er det en stor glede å dele ut årets Ren energi-pris til Vonano og Thang van Vo, sier Holm.

 

Vo som er 27 år kommer fra Askim, som er en av E-COs vertskommuner. Han er utdannet sivilingeniør ved institutt for Materialteknologi på NTNU i Trondheim. Thang har tidligere fått premie for beste produktidé tilknyttet master-og doktorgradarbeidet av NTNU og Norges Forskningsråd. I fjor vant han nyskapning- og forretningskonkurransen Venture Cup både for Midt-Norge og nasjonalt.

 

Stipend Ren Energi

Det er nå femte gang E-CO Energi deler ut stipendet ”Ren energi”. Stipendet tildeles enkeltpersoner eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom energi. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt fremheve muligheten for verdiskaping innen fornybar energi og dermed synliggjøre eventuelle nye forretningsområder. Stipendet er på 100 000 kroner.

 

For mer informasjon om stipendet, søknadsfrist og søknadsskjema for neste års stipend se www.e-co.no

Kontaktpersoner:Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Tore Olaf Rimmereid

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 909 92 515


Bilder:

Stipendvinner Thang van Vo sammen med adm. direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid og nestleder i Bellona, Marius Holm

Stipendvinner Thang van Vo gratuleres av Askim-ordfører Trygve Westgård. Adm. direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid til venstre og nestleder i Bellona, Marius Holm i midten

 

 

Thang van Vo forklarer teknologien for adm. direktør Tore Olaf Rimmereid og informasjonsdirektør Per-Arne Torbjørnsdal i E-CO