450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen

08.09.09

Pressemelding 11/09

Styret i Opplandskraft DA vedtok i dag å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk. E-CO er største eier i Opplandskraft DA med en eierandel på 40 prosent gjennom eierskapene i Oppland Energi AS og Oslo Lysverker AS. De andre eierne er Akershus Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS.

Regjeringens offentliggjøring i går av avtalen med Sverige om grønne sertifikater for ny, fornybar kraft blir svært viktig for lønnsomheten av en ny stasjon. Alternativet ville vært rehabilitering av den eksisterende stasjonen uten produksjonsøkning.

Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Det er ca 10 prosent mer enn i dag, og tilsvarer energiforbruket til ca 50 000 boliger. Det nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten 2012. Arbeidet starter i oktober i år og leveransene til prosjektet vil komme fra åtte land og tre verdensdeler, og det vil være opp til 60 mann i arbeid under anleggsperioden. Eidsiva Vannkraft AS er operatør for kraftstasjonen og står også for planlegging og prosjektledelse.

- Et nært samspill med kommunene er bestandig en forutsetning for våre vannkraftprosjekter, sier daglig leder Oddleiv Sæle i Opplandskraft DA.

Kontaktperson:

Odd Øygarden
Administrerende direktør, E-CO Vannkraft as
Mob. 920 14 515

 

Last ned brosjyren Utvidelse av Rendalen kraftverk