Konsesjonssøknad for Rosten kraftverk

04.09.09

E-COs datterselskap Oppland Energi søkte i juni 2009 om konsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket er beregnet til å gi ny kraftproduksjon på 205 GWh per år. Det vil spare miljøet for drøyt 100 000 tonn CO2-utslipp, eller utslippet til ca. 40 000 biler hvert år kraftverket er i drift.

Rosten kraftverk vil utnytte et fall på ca. 115,5 m gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil gi forholdsvis mye kraft, og har en gunstig beliggenhet i forhold til Midt-Norge der kraftunderskuddet er størst. Konsekvensutredningene viser at prosjektet har moderate miljøkonsekvenser. Rosten kraftverk vil årlig produsere vel 200 GWh ny fornybar energi. Dette har en positiv klima- og miljøeffekt både nasjonalt og i Europeisk perspektiv.

Det er sendt en egen konsesjonssøknad for 132 kV ledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo transformatorstasjon.

Les mer og last ned konsesjonssøknadene og brosjyre om utbyggingen på Oppland Energis nettsted

Oppland Energi er en av Norges største vannkraftprodusenter med en middel årsproduksjon på ca. 1880 GWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 100 000 husstander. Oppland Energi er eid av E-CO Vannkraft as (61,35 %) og Eidsiva Vannkraft (38,65 %).