Ny dam Stolsvatn ferdig

01.09.09

Pressemelding 10/09

I dag 1. september kl. 10.55 ble den nye dammen ved Stolsvatn fylt helt opp. Det markerer den endelige ferdigstillelsen av dammen, fire år etter at byggingen startet.

1. september kl. 10.55 ble HRV (høyeste regulerte vannstand) på den nye dammen ved Stolsvatn nådd. Her ser man overløpet på den nye dammen på 1091 moh.

E-CO besluttet i 2001 å bygge ny dam fordi vedlikeholdskostnadene for den gamle betongdammen fra 1947 var høyere enn kostnadene ved å bygge en ny dam. Den nye dammen er en funksjonell, vedlikeholdsfri og moderne steinfyllingsdam med morenekjerne.

Arbeidet har foregått uten store problemer og personskader av betydning. Dårlig vær i 2007 og oppsprukket fjell i damfundamentet førte til at prosjektet ble forsinket én sesong. - Vi er spesielt tilfreds med at vi ikke har hatt noen alvorlige skader i anleggsperioden, og at det har vært svært få, og ingen alvorlige miljøavvik til tross for de store utfordringene anleggsvirksomhet i et sårbart område i 1100 meters høyde byr på, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

Den nye dammen er nærmere 800 meter lang, 23 meter høy og 80 meter bred på det bredeste. Damkrona er 6,5 meter bred. Det har gått med 350 000 kubikkmeter masse til dammen. Det tilsvarer massen til fem hotell Plaza eller 35 000 lastebillass. Magasinet leverer vann til kraftverket Hol1, med en årlig produksjon på 712 GWh, tilsvarende strømforbruket til ca. 35 000 husstander.

Landskapsarkitekter har laget en detaljert istandsettingsplan for området. Det gjenstår fortsatt noe arrondering og tilbakeføring av terreng og vegetasjon til opprinnelig tilstand. Det skal også anlegges et fisketjern i det tidligere steinbruddet. I tillegg skal den gamle dammen rives. -Vi er i dialog med NVE om ulike alternativer for riving. Vi ønsker å beholde en bue i den gamle dammen der vi vil sette opp en informasjonsplass, fastslår Kjærvik.

- Vi er glade for ny dam nå står ferdig innenfor budsjettet på ca. 175 millioner kroner. Det er ikke hver dag det bygges høyfjellsdammer i Norge. Gjennom både planleggings- og anleggsfasen har vi bygget opp og vedlikeholdt viktig damkompetanse både i og utenfor E-CO. Dam-akademiet E-CO opprettet i forbindelse med byggingen viser at det har vært stor interesse om prosjektet, som har hatt besøk av delegasjoner fra hele verden. Med den gode landskapsmessige tilpassingen og opparbeidingen er prosjektet etter mitt syn et forbilde for annen anleggsvirksomhet i høyfjellet, sier leder av styringsgruppa og adm. direktør i E-CO Vannkraft, Odd Øygarden.

Den offisielle åpningen av dammen vil finne sted i august 2010.

For mer informasjon se www.e-co.no/stolsvatn.

Kontaktpersoner:

Knut Helge Kjærvik

Prosjektleder, E-CO Vannkraft

Tlf. 57 63 24 16, mob. 907 39 574

Odd Øygarden

Leder styringsgruppen og adm.direktør, E-CO Vannkraft

Tlf. 24 11 65 10, mob. 920 14 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 24 11 69 20, mob. 916 08 196,

 

Det er nå samme vannhøyde på begge sider av den gamle dammen

 

Høyoppløselige bilder sendes på forespørsel, kontakt psm@e-co.no.