Den nye dammen ved Stolsvatn fylles opp

04.08.09

Oppfyllingen av den nye Stolsvannsdammen er i full gang. Dette er en skikkelig milepæl for prosjektet. Det tar omtrent to måneder å fylle opp dammen og vi er nå litt over halvveis. Se også ferske flyfoto og video av oppfyllingen mellom ny og gammel dam.

Det begynner å fylles opp vann mellom ny og gammel dam

- En fin vår og forsommer har gjort at det avsluttende arbeidet har gått raskt. Dammen er nå helt ferdig. Det er noen uker tidligere enn vi regnet med da sesongen startet, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

Planen var at den nye dammen ved Stolsvatn skulle stå ferdig i september i fjor. Men en langt mer omfattende fundamentering enn forventet, behov for et helt nytt moreneuttak og en uvanlig våt og vanskelig sesong i 2007, er årsaker til at dammen først ferdigstilles i år.

- Det er en skikkelig milepæl for oss i prosjektet når vi nå har startet oppfyllingen av den nye dammen. Nå får vi se resultatet av de siste fire års arbeider. Nå skal dammen vise hva den duger til. Så langt ser det veldig bra ut, ingen lekkasje er registrert, men det er naturlig med en liten lekkasje, sier Kjærvik.

Prosessen med å fylle opp damen overvåkes fra kraftsentralen på Gol. Selve fylle jobben med åpning av luke i gamle dammen utføres av damvokter. Vi fyller med 20 cm per dag, og skal være på HRV rundt 1. september.

Det har vært et stort miljøfokus under hele byggeprosessen og parallelt med siste fase i prosjektet er det arbeidet med arrondering og istandsetting av terrenget.

I begge moreneuttakene er det planert og lagt på igjen det opprinnelige toppdekket. Det varer ikke lenge før inngrepene er på det nærmeste usynlige.

- Det kanskje mest spennende er steinbruddet der det planlegges å anlegge et tjern, hvor vi legger til rette for at grunneier kan sette ut fisk, avslutter Kjærvik.

Bilder og video:

Ny dam fra lufta med Stolsvannsmagasinet innenfor

Det er ikke langt igjen før det er samme vannivå på begge sider av gamledammen

I steinbruddet skal det etableres fiskevann

Video fra helikopteroverflyvning av området: