E-CO selger aksjepost i EB Kraftproduksjon

26.06.09

Pressemelding 08/2009

Energiselskapet Buskerud og E-CO Energi er blitt enige om at EB kjøper E-COs aksjepost på 30 prosent i EB Kraftproduksjon AS. EB overtar dermed alle aksjene i selskapet. Transaksjonen har en ramme på ca 1,6 milliarder kroner.

- Vi har i lang tid arbeidet for å få tilgang til kontantstrømmen i EB Kraftproduksjon og vi er svært tilfreds med at EB nå endelig har lykkes med å komme til enighet med E-CO om å overta alle aksjene i selskapet, sier konsernsjef i EB, Pål Skjæggestad. Han mener kjøpet vil styrke EB-konsernets muligheter til videre vekst og utvikling.

- E-CO har i mer enn ti år hatt et godt samarbeid med EB og vi er svært tilfreds med den verdiutviklingen EB Kraftproduksjon har hatt i den tiden vi har vært medeier. Med dette salget er vi bedre posisjonert til å få direkte tilgang til mer vannkraftproduksjon, i tråd med E-COs strategi. E-CO har et ønske om å vokse i posisjoner hvor vi har direkte kontroll over kraftproduksjonen fremfor i indirekte eierposter i andre kraftprodusenter, sier konstituert administrerende direktør i E-CO Energi Odd Øygarden.

Skjæggestad sier E-CO har hatt en viktig rolle i utviklingen av EB Kraftproduksjon AS. - Uten tilførsel av nødvendig egenkapital fra E-CO gjennom emisjonene i 1997 og i 1999, hadde det ikke vært mulig for oss å foreta alle de oppkjøp av kraftverk som EB har gjennomført i våre vassdrag de siste årene, sier Skjæggestad.

Transaksjonen har en økonomisk ramme på ca 1,6 milliarder kroner og vil bli gjennomført med virkning fra 30. juni 2009.

 

 

Kontaktpersoner:Odd Øygarden

Administrerende direktør (konst.),

920 14 515

 

Pål Skjæggestad

 

Konsernsjef,

Energiselskapet Buskerud

900 33 690