Steinbrudd kan bli fiskevann

09.06.09

Det skal etableres et nytt tjern/vannspeil med en overflate på litt over 20 dekar der steinbruddet er i dag. Det vil gjennomføres tiltak for å etablere en fiskestamme i tjernet.


Det skal etableres et nytt fiskevann i steinbruddet ved Stolsvatn

Tjernet etableres ved å ta inn to bekker på hver side av tjernet. Vannføringen vil variere over året, men antakeligvis sjelden gå tørr. Utløpsbekken ledes mot bekk som går til Ganasteinstjønn. Kanter langs bruddet tas ned og masse legges inn mot foten av bruddet.

- Vi håper at forholdene skal ligge til rette for å etablere fisk i tjernet, men dette vil være bonus, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

For å hindre oppgang av ørkyte til tjernet skal det bygges en ca en meter høy sperreterskel i øvre del av utløpsbekken.

Les mer om status for utbyggingen i siste nummer av Dam-nytt.

Les mer i landskapsplanen og se manipulerte videoer over damområdet etter istandsetting.