Det gamle løpehjulet i Hol1 takker for seg

11.05.09

30. april ble det gamle løpehjulet i Hol 1 løftet ut. Det er en gammel arbeidshest som nå skiftes ut. Aggregatet ble idriftsatt i 1949. På disse 60 årene har aggregatet vært i drift i 300 000 timer og alene produsert formidable 10,5 TWh. Turbinen har tatt 9 milliarder omdreininger, som tilsvarer en distanse 90 ganger tur/retur månen.


Løpehjulet i Hol 1 kraftstasjon løftes ut etter 60 års tjeneste

Først og fremst er prosjektet betinget av nødvendigheten av å oppgradere maskineriet etter snart 60 års drift. Faren for havari av vitale komponenter øker risikoen for lange driftsstopp med tilhørende produksjonstap.

- Vi er bevisst på å øke verdiskapningen i samfunnet gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene vi forvalter, sier prosjektleder Eirik Bøkko.

Mer kraft i hver dråpe
E-CO presenterer i nyhetsbrevet Dråpenytt vårt arbeid med å bedre utnyttelsen av eksisterende vannkraftverk. Prosjekter som gir mer kraft i hver dråpe.

Les mer om prosjektet i siste nummer av Dråpenytt