Landskapsplan for dam Stolsvatn på høring

30.04.09

Det foreligger nå detaljerte landskapsplaner for igangsetting av anleggsområdet ved dam Stolsvatn. Planene er nå lagt ut på høring med høringsfrist 12. mai.

Morenetak Stolsvatn

NVE har bedt Hol kommune om å behandle planene i en høringsrunde.

I tillegg inviterer E-CO aktuelle rettighetshavere og interessenter om å kommentere planene. Eventuelle merknader må sendes NVE innen 12. mai 2009.

Høringsuttalelser sendes: NVE Region Sør, Postboks 2124, 3103 TØNSBERG 

For spørsmål til NVEs behandling kan saksbehandler Tore Sollibåthen kontaktes på telefon 33 37 23 15.

Spørsmål angående planene kan rettes til prosjektleder i E-CO Vannkraft, Knut Helge Kjærvik på telefon 57 63 24 16 eller knuthelge.kjaervik@e-co.no.

Last ned:
Detaljerte landskapsplaner - Dam Stolsvatn (pdf 5 Mb)

 

Illustrasjonsvideo av alle berørte områder etter istandsetting

Illustrasjonsvideo av veien ved Kleppestølen etter istandsetting