E-CO støtter prosjektet Lys på Solbergfosslinna

25.03.09

Pressemelding 04/2009

E-CO Vannkraft vil bidra med økonomisk støtte til ”Lys på Linna-prosjektet”, og gir kr 50000 til Interessegruppen. Målet er at hele Solbergfosslinna skal lyssettes – fra Askim Sentrum og til E-COs kraftanlegg ved Solbergfoss.

- Linna er nå lyssatt fram til Kolstadbakken, men på grunn av god framdrift og lavere prosjektkostnader, er det penger igjen til å fortsette til Sundveien, dvs. ca. halvveis til Solbergfoss, sier leder for Interessegruppen Martin Lind. Denne delen skal ferdigstilles i løpet av våren og høsten 2009.

 

Det er ønskelig at E-COs bidrag skal dekke lyssetting av siste del av Solbergfosslinna. Får Interessegruppen den nødvendige støtten fra kommunen, vil arbeidet med å lyssette hele Linna være ferdig i 2010.

 

- Interessegruppen har gjort en enestående jobb med å utrede mulighetene for lyssetting av Solbergfosslinna samt kontakte de riktige instanser, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO Per-Arne Torbjørnsdal. Det er nedlagt mange dugnadstimer for å få lyssatt et område som benyttes av befolkningen i og rundt Askim. Vi håper derfor at kommunen finner de nødvendige midler slik at vi sammen kan lyssette hele Solbergfosslinna. E-CO vil i tillegg til ovennevnte avtale også bekoste informasjonsskilt om Linna og Solbergfossanleggene.

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 24116920, mob. 916 08 196, per-arne.torbjornsdal@e-co.no

Guri Vethe

Informasjonsrådgiver

Tlf. 24116916, mob. 957 45 535,