Forrige: Forretningsutvikling
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø

Tilknyttede selskaper

TILKNYTTEDE SELSKAPER

Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 833 og 25 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 112 millioner kroner i 2008, som er 79 millioner kroner høyere i forhold til året før. Fra og med 01.01.09 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent.

 
Forrige: Forretningsutvikling
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø