Neste: 2. Balanse

1. Resultatregnskap

 MORSELSKAP

KONSERN

2007

2008

Note

(Beløp i millioner kroner)

2008

2007

2006

2

3 

1

Driftsinntekter

 3 748 

2 823

2 525

0

0

2

Energikjøp, overføring

 (158)

(139)

(127)

(3)

(12)

3

Lønn og andre personalkostnader

 (139)

(122)

(114)

 0

4

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

(205)

(191)

(159)

0

0

11

Avskrivninger

 (271)

(263)

(271)

4

(4)

5

Andre driftskostnader

 (186)

(177)

(224)

1 

(16)

 

Driftskostnader

 (959)

(892)

(736)

3 

(13)

 

Driftsresultat

 2 789 

1 931

1 789

 

 

 

 

 

 

 

750 

1500

13

Inntekt på investering i datterselskaper

 

 

 

0

0

14

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

 112

41

47

199

183

6

Finansinntekter

 61

78

74

(463)

(570)

7

Finanskostnader

 (658)

(468)

(455)

486 

1 113 

 

Netto finansposter

 (485)

(349)

(334)

489 

1 110 

 

Ordinært resultat før skatter

 2 304 

1 582

1 455

(137)

(115)

8

Skatter på ordinært resultat

 (1 189)

(635)

(700)

352 

985 

 

Årsresultat

 1 115 

947

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overføringer og disponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(298)

85 

 

Overført til annen egenkapital

 

 

 

650

900

 

Utbytte

 

 

 

352 

985 

 

Sum disponert

 

 

 

 

 

29

Resultat per aksje (kr)

 655

556

444

 
Neste: 2. Balanse