Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet

Virksomheten

Konsernets hovedvirksomheter er:

  • Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal ut¬nyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomheter besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), EB Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med 01.01.09 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent. Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet.

 

Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjons¬anleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget.

 

E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune, og har ett datterselskap, E-CO Vannkraft as, der konsernets produksjonsvirksomhet og eierandeler i andre selskaper er plassert.

 
Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet