Elkem Fornybar Energi og Norsk Grønnkraft fusjonerer

12.01.09

Pressemelding 01/2009

Norsk Grønnkraft AS og Elkem Fornybar Energi AS har fra 1. januar 2009 inngått avtale om fusjon for å skape et slagkraftig selskap for videre vekst innenfor småkraftsegmentet i Norge. Det fusjonerte selskapet vil ha en småkraftportefølje på 175 GWh i drift eller under bygging samt ytterligere 200 GWh til konsesjonsbehandling hos NVE. E-CO eier etter fusjonen 20 prosent av aksjene i Norsk Grønnkraft.

Elkem Fornybar Energi AS er et heleid datterselskap av Elkem Energi AS. Det nye selskapet, som vil hete Norsk Grønnkraft AS, vil etter fusjonen være eid av Akershus Energi, E-CO Vannkraft, EB Kraftproduksjon, Elkem Energi og Østfold Energi. Selskapene vil eie en femdel av selskapet hver.

Selskap med ambisjoner

Det fusjonerte selskapet vil styrke sin posisjon som Norges største operative aktør innenfor småkraftsegmentet i Norge med 22 kraftverk i drift over hele landet, og være godt beredt for fortsatt vekst.

- Ved å slå sammen de to selskapene får vi en enda sterkere posisjon i småkraftmarkedet og muligheten til å videreutvikle vår portefølje og organisasjon til beste for grunneierne og selskapet, sier administrerende direktør Rune Skjevdal i Norsk Grønnkraft. Han var tidligere daglig leder i Elkem Fornybar Energi.

- Det fusjonerte selskapet vil forene eiernes 100 år lange erfaring innen kraftbransjen og har som mål å være blant de ledende aktørene i småkraftmarkedet, sier styreleder Odd Øygarden i Norsk Grønnkraft.

Alle de ansatte vil fortsette i sine stillinger i det fusjonerte selskapet, som vil samle sin virksomhet i Oslo.

For ytterligere informasjon:

Odd Øygarden

Styreleder, Norsk Grønnkraft

Mob. 920 14 515

Rune Skjevdal

Adm. direktør, Norsk Grønnkraft

Mob. 970 22 014

 

 Finn Bjørn Ruyter Adm. direktør, Elkem Energi AS Mob. 911 38 199