På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ombygging av Fossheimfoss kraftverk

06.11.08

E-COs datterselskap Oppland Energi skal bygge om Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre kommune. Ombyggingen gjøres for å spare fremtidige vedlikeholdskostnader, men vil også gi over 3 GWh økt kraftproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til 150 husstander eller de årlige CO2-utslippene til 600 biler.

Fossheimfoss kraftverk ligger i Vestre Slidre kommune og utnytter et fall mellom Slidrefjorden og Strandefjorden i Begna elv. Kraftverket har en årlig normalproduksjon på ca 12 GWh og en installasjon på 1,9 MW.

Kraftverket ble satt i drift 1994. For å redusere utbyggingskostnaden ble det valgt en løsning med vinkelgir mellom turbin og generator og horisontal generator. Denne løsningen har ført til gjentatte driftsforstyrrelser siden oppstarten av anlegget.

Skadene på giret har utviklet seg gradvis. På tross av at et betydelig vedlikeholdsarbeid på giret er nedlagt, har ikke aggregatet hatt en tilfredsstillende driftstilstand.

- Det er vurdert flere alternative løsninger for å få bukt med problemene. Vi har konkludert med at en ombygging av dagens girkoblede generator til en direktekoblet generator er den mest hensiktsmessige løsningen ut fra både et teknisk og et økonomisk perspektiv, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

- Det er litt spesielt å skifte ut generatoren på et såpass nytt kraftverk, men dagens løsning med vinkelgir medfører kapasitetsbegrensinger i forhold full utnyttelse av turbinens slukeevne. Med en direktekoblet generator kan turbinkapasiteten utnyttets fullt ut og vanntapet reduseres med ca 3 GWh pr år. Det tilsvarer en økt inntekt på ca en million kroner pr år for kraftverket, sier Skøien.

I tillegg kommer virkningsgradsforbedring ved at tap i giret elimineres. Virkningsgradforbedringen er ca. 1 prosent, tilsvarende 0,1 GWh.

Kraftverket vil måtte stanse i ca. 3 måneder under ombyggingen. Totalkostnad for prosjektet blir drøyt 13 millioner kroner.

Les mer om ombyggingen i siste nummer av Dråpenytt.

Arbeidslaget diskuterer over den nye statoren som akkurat er løftet på plass i kraftstasjonen