Hektisk tid på dammen

28.10.08

Damarbeidet for sesongen nærmer seg slutten. Innbygging av morene stoppet 21. oktober på grunn av dårlig værprognose. Det opprinnelige morenenuttaket ved dammen gikk tom for morene, og det er åpnet et nytt moreneuttak på Kleppestølen.

Anleggsområdet i høstskrud
I perioder har det vært opptil 50 mann i sving ved anlegget denne sesongen. Til sammen er det innbygget ca. 290 000 m3 masse av de forskjellige sonene i dammen. Når dammen er ferdig vil samlet utlagt masse komme opp i ca. 350 000 m3.

I prosjektet er det kontinuerlig fokus på HMS. Det har vært vernerunde hver uke samt risikovurdering og forebyggende tiltak på nye aktiviteter. I løpet av tre sesonger med arbeider har det kun vært én skade med fravær. - E-CO er meget fornøyd med HMS-arbeidet til entreprenøren, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

Nytt moreneuttak
I mai ble den første morenen lagt i dammen. Morenetaket ved dammen var ved seismiske målinger og sjakting på forhånd stipulert til ca. 120 000 m3 med tilgjengelig morene. Til dammen er det behov for ca. 50 000 m3 morene. Det var derfor overraskende da det i slutten av august dukket opp fjell i uttaket, samt dårligere kvalitet på morenen. - Vi måtte ta i bruk reserveområdet ved Kleppestølen, som for øvrig var det ene av to reserveområder som var med i den overordnede landskapsplanen, sier prosjektlederen.

- Det er med all ydmykhet vi starter et slik masseuttak. Det som er i grunnen under bakken kan gi overraskelser. Utfordringen er å drive moreneuttak der det er god kvalitet og stor mektighet , sier Kjærvik. Totalt skal det tas ut ca. 15 000 m3 morene fra det nye uttaket ved Kleppestølen.

Les hele sjette nummer av Dam-nytt.