Breidalsoverføringen åpnet

09.08.08

Fredag 8. august ble Breidalsoverføringen offisielt åpnet av Statsekretær Geir Pollestad i Olje- og energidepartementet. Med det er Øvre Otta-utbyggingen ferdigstilt. En utbygging som samlet vil bidra med 650 GWh ren energi, noe som er betydelig også i et nasjonalt perspektiv.

Overføringstunnelens utløp i Raudalsmagasinet. Foto: Rolf M. Krogh - GLB
Dagen ble markert med befaring av hele Øvre Otta-komplekset og påfølgende feiring på Skjåk turistheim.

I sin tale under åpningen sa statssekretær Geir Pollestad (Sp) bl.a.: "...ut fra det jeg så på befaringen under åpningen, er det blitt et prosjekt som ut fra et naturvernperspektiv må sies å være skånsomt. Særlig vil jeg framheve Breidalsoverføringen som et fornuftig grep, der man med begrensede inngrep sikrer en økning i produksjonen med 125 GWh."

Overføringen mellom magasinene i Breidalen og Raudalen ble fysisk tatt i bruk allerede ved årsskiftet. Overføringstunnelen er rundt 15 km og på Raudalssiden er en av innlands-Norges største pumpestasjoner montert med en overføringskapasitet på 15 m3/s. Overføringen gir i overkant av 125 GWh ny kraft til en utbyggingskostnad på i underkant av 340 millioner kroner.

E-CO er største eier i Øvre Otta-utbyggingen med en eierandel på ca. 32 prosent.