På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Trainee i E-CO

10.09.08

E-CO Energi, EB Kraftproduksjon, Akershus kraft og Østfold Energi har gått sammen med konsulentselskapet Sweco Norge om å opprette en trainee-stilling innen vannkraft. En nyutdannet sivilingeniør fra Energi og miljø på NTNU sikres med dette både et tungt faglig miljø i konsulentselskapet og spennende erfaring i konkrete praktiske jobber hos kraftselskapene.

Karen Helgeland Qvale (t.h.) er på snømåling i Hallingdal og får hjelp av en annen trainee, Rita Berthelsen Johnsen i E-CO. (Foto: E-CO)

 

Behovet for ettervekst innenfor vannkraftmiljøet har vært et tema i lengre tid, men utover enkelte trainee-opplegg gjennomført i kraftselskapers egen regi, er lite konkret foretatt. Vannkraftmiljøet vil etter hvert trenge en ny generasjon ekspertkompetanse. Hver enkelt vannkraftaktør står på sikt ovenfor den samme problemstillingen, og det synes nærliggende at dette er noe kraftselskapene burde forsøke å løse i fellesskap.

 

Dette var bakgrunnen for at de fire kraftselskapene E-CO Energi, EB Kraftproduksjon, Akershus kraft og Østfold Energi har gått sammen med konsulentselskapet SWECO Norge om en trainee-stilling.

 

Trainee-program

Programmet tar sikte på å videreutvikle en nyutdannet sivilingeniørs kunnskap om vannkraft generelt og vannkraftutstyr spesielt, samt gi innsikt i kraftselskapenes hverdag og arbeidsoppgaver. Opplæringen foregår gjennom praktiske oppgaver i kraftselskapenes regi i kombinasjon med faglig support og opplæring fra SWECO Norge. Spesielt gir involveringen i tverrfaglige prosjekt verdifull innsikt i drifts- og vedlikeholdsmessige faktorer knyttet til vannkraftanlegg, og elementer i beslutningsprosessen knyttet til oppgradering og nybygging.

 

EBLs HR-undersøkelse viser bl.a. at bransjen har utfordringer mht. høy aldersprofil, stor kamp om nye ansatte, særlig sivilingeniører, og mange menn. Traineen Karen Helgeland Qvale ble ferdig på sivilingeniørstudiet ved NTNU innen Energi og miljø sommeren 2007 og ble ansatt i SWECO Norge i august 2007. Som ung, kvinne og sivilingeniør svarer hun på de fleste av kraftselskapenes utfordringer. Programmet er nå godt i gang og hun har allerede hatt den første praksisperioden hos alle de fire kraftselskapene. I denne omgang er det en maskiningeniør det er snakk om, men lignende opplegg kan også være aktuelle for ingeniører innen bygg- og elfag.

 

Spennende jobb

Som trainee får Karen være med på mange forskjellige oppgaver. I vinter var hun hos E-CO Vannkraft i Hallingdal. Der foretok hun virkningsgradsmålinger og fikk seg også en tur på snøscooter i Hallingdalsfjellene for å foreta snømålinger. Etterpå har hun vært i Kina der hun har vært på inspeksjon av et nytt løpehjul for Østfold Energi. Hun er nå stasjonert i Lærdal der hun bistår i arbeidet med oppgradering av nytt løpehjul i Øljusjøen kraftstasjon. Det samme løpehjulet hun tidligere i sommer var med og inspiserte i Kina.

 

Det var miljøet som tiltrakk

- Jeg valgte vannkraftbransjen fordi vi jobber med ren energi, og jeg har kun fått positiv respons når jeg dukker opp som ung kvinne. Mange forteller at atmosfæren blir hyggeligere med en gang, sa Karen i et intervju Aftenposten foretok med henne nylig.

 

- Jeg synes dette er kjempespennende, og absolutt noe jeg kan anbefale andre. Jobbmulighetene vil være veldig gode i årene fremover for dem som vil satse på dette området. Det er høy gjennomsnittsalder i bransjen og det gir gode muligheter for nyutdannede. Jeg har dessuten mange seniorer å støtte meg på og lærer vanvittig mye. Det er mye farting rundt i Norge og også i utlandet. Det er en innertier å starte yrkeslivet på denne måten, sier Karen.

 

 

Bilder

Karen får veiledning av Atle Lundekvam i E-CO Energi

Karen under virkningsgradsmåling i Ylja kraftstasjon