På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Nytt nummer av dråpenytt: Nedre Vinstra

28.08.08

Dette nummeret av Dråpenytt omhandler oppgraderingen av et av aggregatene i Nedre Vinstra kraftstasjon. Oppgraderingen gir 6 GWh ny fornybar kraft helt uten naturinngrep.

Det gamle aggregatet var slitt etter over femti års drift. Et nytt aggregat utnytter også vannet bedre. Det nye aggregatet har en økt slukeevne på 3,5 m3/s og en økt effekt på 15 MW. I tillegg er virkningsgraden økt med ca. 2,5 prosent, noe som medfører en økt kraftproduksjon på 6 GWh. Det er omtrent på størrelse med produksjonen i et lite småkraftverk, og tilsvarer energiforbruket til ca. 300 husstander.

- Vi er svært tilfreds med at det nye aggregatet nå er ferdig montert og kommer i kommersiell drift i begyn-nelsen av september. Arbeidene har gått veldig bra til tross for overraskelser underveis. Tar vi hensyn til forsinkelsen vi fikk fordi vi måtte dreie opp urundheter i turbinhuset, blir anlegget levert til planlagt tid og budsjett. All honnør til alle som har bidratt til å få det til, sier daglig leder i Vinstra kraftselskap Knut Erik Madsen.

Skaper verdier lokalt
Som følge av økt eiendoms- og naturressursskatt fører produksjonsøkningen til at de årlige skatteinntektene til kommunene vil øke med mer enn 177 000 kroner i forhold til før oppgraderingen. Dette kommer i tillegg til de vel 30 millioner kronene (2007) som kommunene mottar i ulike skatteinntekter fra Vinstra Kraftselskap hvert år.

Last ned hele nyhetsbrevet Dråpenytt August 2008

 

Dråpenytt er et nyhetsbrev E-CO gir ut for å informere om prosjekter som bidrar til ny ren vannkraft inn i kraftmarkedet. Vi har kalt det Dråpenytt, fordi prosjektene vi presenterer bidrar til at vi får mer kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet.

200px64px
Påmelding nyhetsbrev Dråpenytt

Om du legger inn dine kontaktopplysninger her, så vil du motta fremtidige utgaver av nyhetsbrevet Dråpenytt.

I utgangspunktet sendes nyhetsbrevet på e-post, men du kan også velge å få det i posten.

Jeg ønsker også å motta nyhetsbrevet i posten