Lya i full drift

08.08.08

Etter åpningen i mai har anlegget hatt enkelte barnesykdommer. Det kom småstein inn i rørgata som følge av høy vannføring i elva. Anlegget har derfor stått i perioder på forsommeren. Problemene er nå utbedret og begge aggregatene er i full drift.

 

Det var svært stor vannføring i mai. Dette førte til at løsmasse og stein gikk gjennom inntaksrista og kom inn i turbinene. Straks dette ble oppdaget, ble maskinene stanset og inspisert. Det ble registrert slagskader på begge turbinhjulene og Francishjulet måtte tas ned for å få ut stein som satt i skovlene. Peltonhjulet ble i tillegg kontrollert, men ingen sprekker ble funnet. Etter at all stein var fjernet, ble det besluttet å sette maskinene i drift igjen. I tillegg ble det gjort forbedringer i inntaket.

- Vi tror vi nå har løst disse barnesykdommene og at anlegget vil fungere uten problemer når vannføringen og produksjonen øker igjen utover høsten. Kraftverket er nå klart til å produsere ren, utslippsfri kraft i mange år fremover, sier prosjektleder Carl-Erik Pedersen.

Denne saken og flere andre kan du lese om i det fjerde nummeret av Lya-nytt, et nyhetsbrev E-CO gir ut i forbindelse med utbyggingen av Lya kraftverk. Nå er utbyggingen avsluttet og kraftverket står ferdig. Dette er derfor det siste nummeret i rekken.

Last ned: Lya-nytt nr. 4 - 2008