Første morenen blir lagt

01.07.08

Byggingen av ny Stolsvannsdam er kommet godt i gang for sesongen på tross av at det var store snømengder i fjellet ved anleggsoppstart i midten av mai. Vi er nå i full gang med innbygging av morene i selve damfundamentet.

Entreprenøren har for tiden 34 mann på anlegget. I slutten av mai ble første morenemassen tetningskjerna) produsert og utlegging startet i damfundamentet. Det er en merkedag når det gjelder bygging av steinfyllingsdammer.

- Dammen begynner å ta form med alle soner. Betongtårnet skal bli betongsjakt med lukehus på toppen. Når dammen er ferdig vil det kun være et betonglokk på damkrona som blir synlig, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

Totalt skal det innbygges ca 40 000 m3 med morene. Morenen som vi hittil har tatt ut er av god kvalitet.

Les mer om utviklingen på Stolsvannsdammen i juni-nummeret av Dam-nytt.

Betongtårnet i midten av bildet skal bli betongsjakt med lukehus på toppen. Når dammen er ferdig vil det kun være et betonglokk på damkrona som blir synlig.