Konsesjonsdokumenter Mork kraftverk

27.06.08

E-CO søkte 27. juni 2008 om konsesjon for Mork kraftverk. Her finner du den kompette konsesjonssøknaden med alle de gjennomførte konsekvensutredningene.

For spørmål om konsesjonssøknaden kontakt:

 

Odd Øygarden

Direktør for eierksap og utvikling,
E-CO Vannkraft

24 11 65 10 / 920 14 515

Halvor Halvorsen

Fagsjef for eierskap og utvikling
E-CO Vannkraft

24 11 65 00 / 97 50 50 51