Ny sesong er i gang på Stolsvatn

30.05.08

Byggingen av ny Stolsvannsdam er kommet godt i gang for sesongen på tross av store snømengder i fjellet. Vi er i gang med innbygging av morene i damfundamentet.

Manuell utlegging av morenemasse

Entreprenøren har nå 34 mann på anlegget. Utlegging av morene er startet i damfundamentet i tillegg er betongsjakta støpt opp til gulv i lukehus. I slutten av mai ble første morenemassen (tetningskjerna) produsert og utlegging startet. Det er en merkedag når det gjelder bygging av steinfyllingsdammer.
 
Mye snø
Brøyting av vei inntil dammen startet første uken i april. I løpet av vinteren har vi tappet vann fra Stolsvatn for å holde et vannspeil i damfundamente for å forebygge frost og snø.
 
Det er viktig å være tidlig ute med oppstart av ny sesong i fjellet, korte sesonger betyr at en må strekke seg i begge ender etter å komme i gang. Vi hadde håpet på å komme tidligere i gang men som det fremgår av bildene var det mye snø i slutten av april.

 
Snømengden på dammen i april
 
Høye brøytekanter i april

Det har vært et tidskrevendes damfundament med mye utstøpinger og injeksjon. E-CO har også i år engasjert studenter i kontrollstaben. Vi har nå to studenter fra NTNU som skal være en del av kontrollstaben denne sesongen.
 
Temadag
Å starte med morenelegging er meget tidskrevende før en kommer opp på et nivå som gjør at det kan gjøres med maskiner. Morenen blir manuelt utlagt i starten, noe som krever tålmodighet og nøyaktighet. Av entreprenøren er det få som har vært med på slikt arbeid, derfor har vi gjennomført en temadag med fokus på bevisstgjøring av kvalitetskrav, funksjonen til morene og filter.

 
Klasserommet var for anledningen ute og tavla var en pick up.

 

Etter teoretisk gjenomgang var det utlegging i praksis.


Iht framdriftsplan til entreprenør skal dammen bygges helt opp i år, men det vil være noe oppryddingsarbeid neste sesong. Oppstart lukemontasje er planlagt til midten av september.
 
 
Web-kamera flyttet
Vi har også flyttet web-kameraet slik at bildet er enda tettere på dammen. Slik det står nå vil det fange at den nye dammen reiser seg og den gamle dammen vil etter hvert forsvinne bak denne.