På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Etter 40 år åpner E-CO igjen nytt kraftverk i Hallingdal

15.05.08

E-CO åpnet onsdag 14. mai Lya kraftverk i Ål kommune. Det er det første kraftverket E-CO bygger i Hallingdal på 41 år. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 19 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.
- Lya er et lite, men likevel viktig bidrag til økt kraftproduksjon. Det er med stor glede vi nå kan åpne kraftverket til planlagt tid og innenfor budsjett, sa administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi under åpningen forrige onsdag.

Lya ligger i Ål kommune. Kraftverket er bygget i nærheten av eksisterende inntaksdam for Nes kraftverk og utnytter et fall på 184 meter. Kraftstasjonen består av to turbiner, en peltonturbin og en plateturbin med en installert effekt på til sammen 5,0 MW. Årlig produksjon vil være ca. 19 GWh. Rørgaten mellom inntaket og kraftstasjonen er på 1400 meter.

 

E-CO eier kraftverket (70%) sammen med Ål kommune gjennom Ål kraftverk KF (30%).

 

E-CO arbeider kontinuerlig med å bygge ut ny, fornybar kraft. Siden 2003 har E-CO utviklet prosjekter på til sammen 500 GWh i egne verk eller sammen med andre. Målet er ytterligere 500 GWh med ny vannkraft innen 2011. - Oppgradering av anleggene er en kontinuerlig prosess og naturlig del av en god forvaltning av de store verdiene våre produksjonsanlegg representerer, sier Horn.

 

E-COs årlige normalproduksjon er på 10000 GWh.

 

 

 

 


Kontaktinformasjon Lya kraftverk

 

Prosjektleder Carl Erik Pedersen
E-CO Energias
Telefon 24 11 65 00
Mobil 951 72 549

 

Anleggsleder Lars Vistnes
KF Entreprenør AS
Telefon 22 67 50 00
Mobil 900 11 257

 

Driftsleder Knut Øynebråten
T. Engene AS
Mobil 992 41 252

 
Fakta om Lya kraftverk

 

  • E-CO Vannkraft bygger Lya kraftverk i Ål kommune
  • Eiere er Ål kraftverk KF (30%) og E-CO (70%)
  • Kraftstasjonen blir liggende på kotehøyde 455 meter og inntaket på kotehøyde 640 meter
  • Rørgaten mellom inntaket og kraftstasjonen vil være på 1400 meter med en diameter på 1300/1400 mm
  • Kraftverket får en produksjon på nærmere 20 GWh, tilsvarende forbruket til ca. 1000 boliger
  • Anlegget idriftsatt mai 2008