Resultat for 1. kvartal 2008: Et godt første kvartal for E-CO

07.05.08

PM 05/08

Det ble et resultatmessig godt første kvartal for E-CO i 2008. Også i år medførte prissikringsstrategien at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen. Konsernet oppnådde en produksjon og driftsresultat omtrent på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt ble 836 millioner kroner som er 4 millioner kroner lavere enn fjoråret. Økt grunnrenteskatt medførte imidlertid at resultatet etter skatt ble svekket med 108 millioner kroner.

Spotprisen falt kraftig i løpet av 1. kvartal i år. I den siste del av kvartalet oppsto det dessuten en prisdifferanse der prisen i Sør-Norge ble vesentlig lavere enn i andre regioner og enn systemprisen. Terminprisene for 2. og 3. kvartal har også falt. Årsaken til prisfallet er en svært mild vinter, god magasinfylling og mye snø i fjellet. Spesielt gjelder dette i Sør-Norge som dessuten har begrenset overføringskapasitet ut av regionen som følge av feil i nettet. Forøvrig har den nye kabelen til Nederland, som skulle ha vært operativ ved årsskiftet, blitt forsinket på grunn av tekniske problemer og er først nå satt i drift.

 

Driftsinntektene i 1. kvartal 2008 ble 1 167 millioner kroner som er litt over samme periode i 2007.

 

Driftsresultatet i 1. kvartal 2008 ble 919 millioner kroner som er 6 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftskostnadene økte noe på grunn av høyere innmatningskostnader fra kraftverkene til sentralnettet.

 

Netto finanskostnader ble 99 millioner kroner i 1. kvartal 2008 som er litt høyere enn i forgående år på grunn av at rentenivået har økt. Netto rentebærende gjeld viser en fortsatt nedgang.

 

Resultat før skatter ble 836 millioner kroner som også er omtrent som i 1. kvartal i fjor.

 

Som følge av den økte skattekostnaden gikk resultatet etter skatt ned fra 531 millioner kroner i 1. kvartal 2007 til 423 millioner kroner i inneværende år.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 30,3 øre per kWh i 1. kvartal 2008. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 21,8 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 33 øre per kWh mot ca. 32 øre i 1. kvartal 2007.

 

Konsernets kraftproduksjon var 3 550 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2007 var kraftproduksjonen 3 506

 

Ved utgangen av 1. kvartal 2008 var konsernets egenkapitalprosent 36,5 prosent mot 34,8 prosent ved årets begynnelse og 35,7 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

E-CO har ved utgangen av 1. kvartal et godt nivå på de hydrologiske ressursene og er godt prissikret for resten av året til bedre priser enn de nåværende terminprisene. Prisdifferansen mellom Sør-Norge og systemprisen slår imidlertid noe negativt ut. Konsernet forventer likevel et godt resultat for året 2008.

 

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.): 

1. kvartal 2008

1. kvartal 2007

2007

Driftsinntekter

1 167

1 152

2 823

Driftskostnader

(248)

(227)

(892)

Driftsresultat

919

925

1 931

Resultat før skatter

836

840

1 582

Resultat etter skatter

423

531

947

Egenkapital

6 508

6 319

6 085

Gjeld og egenkapital

17 835

17 683

17 509


Last ned hele 1. kvartalsrapport 2008.

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Ragnar Søegaard

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 915 49 315

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196