Ny kraftverksdirektør i E-CO

28.04.08

PM 04/08

Alf Inge Berget er ansatt som ny direktør for kraftverksoperatør i E-CO. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Eltel Networks AS.

Berget er ikke ukjent med E-CO, ettersom han arbeidet i Oslo Lysverker og i anleggsdivisjonen i Oslo Energi i perioden 1987 - 1993. Før han begynte i Eltel Networks ledet Berget Hafslund Fakturaservice.
- Jeg er svært tilfreds med at vi har fått Berget med på laget. Han har bred erfaring fra kraftnæringen, og en ledelseserfaring som passer oss godt. Dermed har han de beste forutsetninger for å jobbe med de utfordringene vi står overfor, sier administrerende direktør Hans Erik Horn i
E-CO.

Av utdannelse er Berget ingeniør og bedriftsøkonom med en mastergrad fra BI. Han vil etter planen tiltre i løpet august.

Kraftverksdirektøren har ansvar for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, slik at disse til enhver tid har optimal kraftproduksjon og er blant de beste i bransjen. E-CO har et betydelig program for nybygging og opprustning av kraftverk og reguleringsanlegg de neste 10 årene. Kraftverksorganisasjonen har ca 110 medarbeidere. Kraftverksdirektør rapporterer til administrerende direktør, og er medlem i konsernets ledergruppe.

Kontaktpersoner:Hans Erik

Adm. direktør

Tlf. 24 11 69 10, mob. 901 92 942,

hanserik.horn@e-co.no

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 24 11 69 20, mob. 916 08 196, per-arne.torbjornsdal@e-co.no