Vi forbereder idriftsettelse i Lya

13.04.08

Dam, inntak og rørgate er nå ferdig. Selve kraftstasjonsbygget er bygget og aggregater og transformatorer er installert. Alt er klart for prøvedrift medio april. Kraftstasjonen forventes å være i normal drift i begynnelsen av mai.

Entreprenøren utbedrer for tiden deler av rørgata, samt utfører injiseringsarbeider på dammen og i kraftstasjonen. Bukserøret sandblåses og males i løpet av uke 15. I uke 16 skal siste ventil monteres på plateturbinen og restarbeid på mekanisk og elektro fullføres .

Kontrollanlegget skal deretter "tørrtestes". Det vil si at alle signaler og meldinger testes fra giver og inn i tavle. Dette gjøres for å sikre at overvåkning og styring foregår som den skal. Trykksetting av anlegget er planlagt til tirsdag 15. april og idriftsettelse er planlagt til torsdag 17. april. Offisiell åpning av anlegget blir 14. mai.

Les hele tredje utgave av nyhetsbrevet Lya-nytt.