På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00
Faks: 24 11 65 01 

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO ønsker mer kunnskapsbaserte vannplaner

Pressemelding 09/14

E-CO Energi mener at vannplanen for Vest-Viken i større grad bør baseres på eksisterende kunnskap og at man i det videre arbeidet også tar hensyn til forsyningssikkerhet, flomsikkerhet, verdiskaping og klima. Forslaget til vannplan for Vest-Viken bør forenkles og alle tiltak må være kost-nyttevurdert.


Meget gledelige gytefisktall i Aurland

Resultatene fra høstens gytefisktellinger i Aurlandselva er meget gode. Både for blenkjer og gytemoden sjøørret er det en klar økning fra i fjor. Sammenliknet med 2009 er det en tredobling.


Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

Pressemelding 8/14

Eierne av Norsk Grønnkraft AS (“Norsk Grønnkraft” eller “Selskapet”) har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital (“Aquila”).

Resultat per tredje kvartal 2014: E-CO Energi - resultat per tredje kvartal på vel 400 millioner kroner

Pressemelding 07/14

E-CO Energis resultat etter skatt per 3. kvartal ble 403 millioner kroner, som er 219 millioner kroner lavere enn i fjor. Resultatnedgangen skyldes først og fremst lavere kraftpris. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool. Investeringsbeslutning om å bygge Rosten kraftverk ble tatt i 3. kvartal.Jobb i E-CO

Vil du jobbe i Norges flotteste arbeidsmiljø?

Mange av arbeidsplassene i E-CO ligger i nærhetene av noen av Norges flotteste naturområder med fantastiske muligheter for tur- og fritidsaktiviteter.

ÅRSRAPPORT 2013

Her finner du E-CO Energi Holdings årsrapport for 2013.