På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00
Faks: 24 11 65 01 

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

Pressemelding 8/14

Eierne av Norsk Grønnkraft AS (“Norsk Grønnkraft” eller “Selskapet”) har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital (“Aquila”).


Resultat per tredje kvartal 2014: E-CO Energi - resultat per tredje kvartal på vel 400 millioner kroner

Pressemelding 07/14

E-CO Energis resultat etter skatt per 3. kvartal ble 403 millioner kroner, som er 219 millioner kroner lavere enn i fjor. Resultatnedgangen skyldes først og fremst lavere kraftpris. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool. Investeringsbeslutning om å bygge Rosten kraftverk ble tatt i 3. kvartal.


Tiltaksprosjekt i Aurlandselva

E-CO har siden 2009 deltatt i et flerfaglig miljøprosjekt (EnviDORR) styrt av forskningsmiljøene ved SINTEF, NINA og UNI Miljø. Prosjektet har ledet frem til en rekke tiltak i Aurlandsvassdraget. Blant annet er gytearealet i Aurlandselva økt kraftig.

Positiv investeringsbeslutning for Rosten

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.Jobb i E-CO

Vil du jobbe i Norges flotteste arbeidsmiljø?

Mange av arbeidsplassene i E-CO ligger i nærhetene av noen av Norges flotteste naturområder med fantastiske muligheter for tur- og fritidsaktiviteter.

ÅRSRAPPORT 2013

Her finner du E-CO Energi Holdings årsrapport for 2013.