På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00
Faks: 24 11 65 01 

Kontoradresser

Strømbrudd i Aurland

Pressemelding 03/14

Mandag 24. mars kl. 20.00 falt linja mellom kraftstasjonene Aurland 2 og Aurland 3 ut. Det medførte at Aurland kommune ble strømløs. Etter intens innsats fra E-CO Energis montører kom strømmen kom tilbake kl. 22.21.


Rørgata skiftes på Hammeren kraftverk

Etter 114 års drift skiftes nå rørgata til Hammeren kraftstasjon i Maridalen. Anleggsarbeidene startet i slutten av februar og arbeidene skal være ferdig til 1. desember. 18. mars holdes det informasjonsmøte for berørte og andre interesserte.


Årsresultat for 2013: Normalt godt år for E-CO Energi

Pressemelding 02/14

2013 ble nok et godt driftsår for E-CO Energi, og både driftsinntekter og resultat før skatt er på nivå med fjoråret. Vellykket prissikring, god produksjonsplanlegging og drift med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til det gode resultatet for E-CO Energi. Konsernets magasiner startet året på normale nivåer, og til tross for en tørr og kald senvinter, kom våren med mye nedbør og resten av året forløp som normalt. Produksjonen endte på 10,0 TWh mot 10,8 TWh i 2012. To nye kraftverk, Embretsfoss 4 og Rendalen 2, ble satt i drift i 2013. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner for 2013.

Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt Oppland Energi konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.Jobb i E-CO

Vil du jobbe i Norges flotteste arbeidsmiljø?

Mange av arbeidsplassene i E-CO ligger i nærhetene av noen av Norges flotteste naturområder med fantastiske muligheter for tur- og fritidsaktiviteter.

USIKKER IS

Det er svekka is på regulerte vatn og vassdrag i Aurland og Hallingdal.